המיקום שלנו

קפה אלנח'לה בני רפיק נח'לה בע"מ
ת.ד. 190 מיקוד 20200  שפרעם  
טלפון : 04-9867968

ELNAKHLEH COFFEE SONS OF RAFIK NAKHLEH L.T.D

טופס יצירת קשר